Poznaj nasz cennik


Płatności

Opłata za każdy kurs wynosi 4100 zł, płatnych w dziesięciu ratach miesięcznych po 410, do 10 każdego miesiąca trwania kursu, z wyjątkiem pierwszej raty, która należy wpłacić do 10 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie zajęć.

Opcja wpłat półrocznych – 2 x 1640 zł; do 10 dnia miesiąca poprzedzającego początek semestru.

WYBIERAJĄC TĘ OPCJĘ OSZCZĘDZASZ 820 ZŁ

Wpłata roczna jednorazowa 3280 zł płatna do 10 dnia miesiąca poprzedzającego początek zajęć.

WYBIERAJĄC TĘ OPCJĘ OSZCZĘDZASZ 1230 ZŁ


Oferta