SOS dla prac licencjackich (magisterskich)

zmartwiona kobietaMasz kłopoty z pracą? Nie przejmuj się jest na to rada, napisz – pomożemy.

 

Na jaką pomoc możesz liczyć:
• Opracowanie planu- konspektu pracy, podajesz temat - otrzymujesz analizę tematu wraz z podziałem na rozdziały wraz z charakterystyką, co w danym rozdziale należy zawrzeć.
• Opracowanie bibliografii.
• Pomoc w redakcji tekstu pracy.


Każda z wymienionych form pomocy może być zamówiona oddzielnie, lub możemy przyjąć zlecenie kompleksowe.
Cennik.
Konspekt 100- 300 zł
Opracowanie bibliografii 150- 450 zł.
Pomoc w redakcji tekstu 45 zł (od strony)

Pomiędzy zleceniobiorcą a zleceniodawcą spisana zostaje umowa cywilno-prawna, która zawiera tryb i sposób płatności. 

Dyscypliny naukowe w jakich oferujemy pomoc: bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, historia stosunków międzynarodowych od dziewiętnastego stulecia, historia wojskowości, politologia.

 

 

Oferta